фенпиразамин

препарати съдържащи само фенпиразамин

препарати съдържащи фенпиразамин и други активни вещества

    няма регистрирани такива