Фенпиразамин

Препарати съдържащи само Фенпиразамин

Препарати съдържащи Фенпиразамин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенпиразамин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Сиво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Кайсия Късно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Ранно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Краставици Сиво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Лоза Сиво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Патладжан Сиво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Пипер Сиво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Праскова Късно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Ранно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Слива Късно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Ранно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Тиквичка Сиво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Череша Късно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Ранно кафяво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Ягода Сиво гниене ПРОЛЕКТУС 50 ВГ