Фенбуконазол

Препарати съдържащи само Фенбуконазол

Препарати съдържащи Фенбуконазол и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенбуконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бадем Кафяво гниене КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Късно кафяво гниене КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ранно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Вишна Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Бяла ръжда КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Гномония КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Късно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ранно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ръжда КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Цилиндроспориоза КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Червени петна КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Диня Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Дюля Струпясване ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Кайсия Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Бяла ръжда КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Гномония КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Късно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ранно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ръжда КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Червени петна КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Краставици Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Круша Струпясване ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Лоза Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Мушмула Струпясване ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Праскова Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Бяла ръжда КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Гномония КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Късно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ранно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Червени петна КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Пъпеш Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Слива Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ
Кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ
Късно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ
Ранно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ
Тиквичка Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Череша Брашнеста мана ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Бяла ръжда КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Гномония КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Късно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ранно кафяво гниене ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ръжда КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Цилиндроспориоза КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Червени петна КАРАМАТ 2,5 ЕВ
Ябълка Струпясване ИНДАР 5 ЕВ КАРАМАТ 2,5 ЕВ