фенбуконазол

препарати съдържащи само фенбуконазол

препарати съдържащи фенбуконазол и други активни вещества

    няма регистрирани такива