есфенвалерат

препарати съдържащи само есфенвалерат

препарати съдържащи есфенвалерат и други активни вещества

    няма регистрирани такива