Есфенвалерат

Препарати съдържащи само Есфенвалерат

Препарати съдържащи Есфенвалерат и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Есфенвалерат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Грахов зърнояд СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Домати Гамозначна нощенка ПЛИНТО ЕК
Памукова нощенка ПЛИНТО ЕК
Захарно цвекло Зелева нощенка СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Зеле Зелев молец СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Кайсия Анарзия СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Картофи Колорадски бръмбар СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Краставици Памукова листна въшка СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Лоза Гроздови молци ПЛИНТО ЕК
Лозова листозавивачка ПЛИНТО ЕК
Пипер Зелена прасковена листна въшка СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Рапица Рапичен цветояд СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Тютюн Зелена прасковена листна въшка СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК
Тютюнев трипс СУМИ АЛФА 5 ЕК СУМИЦИДИН 5 ЕК ОАЗИС 5 ЕК