диметоат

препарати съдържащи само диметоат

препарати съдържащи диметоат и други активни вещества

    няма регистрирани такива