десмедифам

препарати съдържащи само десмедифам

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи десмедифам и други активни вещества