дазомет

препарати съдържащи само дазомет

препарати съдържащи дазомет и други активни вещества

    няма регистрирани такива