бордолезова смес (меднокалциев сулфат)

препарати съдържащи само бордолезова смес (меднокалциев сулфат)

препарати съдържащи бордолезова смес (меднокалциев сулфат) и други активни вещества