Биспирибак - содиум

Биспирибак - содиум (активно вещестно) е хербицид действащ върху житни и широколистни плевели, използван при ориз, голф игрища, язовири, отводнителни канали и други.

Механизъм на действие. Абсорбира се през листата на плевелите и  стопира производството на ензима ацетолактат.

Химична формула - C19H17N4NaO8

Препарати съдържащи само Биспирибак - содиум

Препарати съдържащи Биспирибак - содиум и други активни вещества

    няма регистрирани такива