бета - цифлутрин

препарати съдържащи само бета - цифлутрин

препарати съдържащи бета - цифлутрин и други активни вещества