Бета - цифлутрин

Препарати съдържащи само Бета - цифлутрин

Препарати съдържащи Бета - цифлутрин и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бета - цифлутрин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Гамозначна нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Грахова листозавивачка ДУКАТ 25 ЕК
Грудков хоботник ДУКАТ 25 ЕК
Зелев трипс ДУКАТ 25 ЕК
Фиев зърнояд ДУКАТ 25 ЕК
Цвеклова листна въшка ДУКАТ 25 ЕК
Броколи Бяла зелева пеперуда ДУКАТ 25 ЕК
Зелева нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Рапична листна оса ДУКАТ 25 ЕК
Брюкселско зеле Бяла зелева пеперуда ДУКАТ 25 ЕК
Зелева нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Рапична листна оса ДУКАТ 25 ЕК
Грах Гамозначна нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Грахова галица ДУКАТ 25 ЕК
Грахова листна въшка ДУКАТ 25 ЕК
Грахова листозавивачка ДУКАТ 25 ЕК
Грудков хоботник ДУКАТ 25 ЕК
Зелев трипс ДУКАТ 25 ЕК
Фиев зърнояд ДУКАТ 25 ЕК
Цвеклова листна въшка ДУКАТ 25 ЕК
Декоративни растения Листни оси ДУКАТ 25 ЕК
Листозавивачки ДУКАТ 25 ЕК
Нощенки ДУКАТ 25 ЕК
Дюля Дървесница ДУКАТ 25 ЕК
Змиевидно миниращ молец ДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червей ДУКАТ 25 ЕК
Кръгломиниращ молец ДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червей ДУКАТ 25 ЕК
Зеле Бяла зелева пеперуда ДУКАТ 25 ЕК
Зелева нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Рапична листна оса ДУКАТ 25 ЕК
Картофи Колорадски бръмбар ДУКАТ 25 ЕК
Круша Дървесница ДУКАТ 25 ЕК
Змиевидно миниращ молец ДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червей ДУКАТ 25 ЕК
Кръгломиниращ молец ДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червей ДУКАТ 25 ЕК
Лен Синя ленова бълха ДУКАТ 25 ЕК
Трипси ДУКАТ 25 ЕК
Леща Гамозначна нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Грахова листозавивачка ДУКАТ 25 ЕК
Грудков хоботник ДУКАТ 25 ЕК
Зелев трипс ДУКАТ 25 ЕК
Фиев зърнояд ДУКАТ 25 ЕК
Цвеклова листна въшка ДУКАТ 25 ЕК
Лоза Altica ampelophaga ДУКАТ 25 ЕК
Американска лозова цикада ДУКАТ 25 ЕК
Бяла американска пеперуда ДУКАТ 25 ЕК
Еднопоясен гроздов молец ДУКАТ 25 ЕК
Лозова листозавивачка ДУКАТ 25 ЕК
Лозова цикада ДУКАТ 25 ЕК
Флатидна цикада ДУКАТ 25 ЕК
Шарен гроздов молец ДУКАТ 25 ЕК
Рапица Листни въшки ДУКАТ 25 ЕК
Рапичен стъблен скритохоботник ДУКАТ 25 ЕК
Рапичен цветояд ДУКАТ 25 ЕК
Рапична листна оса ДУКАТ 25 ЕК
Рапична стъблена бълха ДУКАТ 25 ЕК
Черен рапичен скритохоботник ДУКАТ 25 ЕК
Шушулков хоботник ДУКАТ 25 ЕК
Роза Листни оси ДУКАТ 25 ЕК
Нощенки ДУКАТ 25 ЕК
Фасул Гамозначна нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Грахова листна въшка ДУКАТ 25 ЕК
Грахова листозавивачка ДУКАТ 25 ЕК
Грудков хоботник ДУКАТ 25 ЕК
Зелев трипс ДУКАТ 25 ЕК
Фиев зърнояд ДУКАТ 25 ЕК
Цвеклова листна въшка ДУКАТ 25 ЕК
Царевица Памукова нощенка ДУКАТ 25 ЕК
Царевичен стъблопробивач ДУКАТ 25 ЕК
Ябълка Дървесница ДУКАТ 25 ЕК
Змиевидно миниращ молец ДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червей ДУКАТ 25 ЕК
Кръгломиниращ молец ДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червей ДУКАТ 25 ЕК