Бензовиндифлупир

Препарати съдържащи само Бензовиндифлупир

Препарати съдържащи Бензовиндифлупир и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бензовиндифлупир и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Жълта Ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Листен пригор ЕЛАТУС ПЛЮС
Мрежести петна ЕЛАТУС ПЛЮС
Рамулариоза ЕЛАТУС ПЛЮС
Овес Коронеста ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Пшеница Жълта Ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Листни петна ЕЛАТУС ПЛЮС
Ръж Жълта Ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Листен пригор ЕЛАТУС ПЛЮС
Тритикале Жълта Ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръжда ЕЛАТУС ПЛЮС
Листен пригор ЕЛАТУС ПЛЮС
Листни петна ЕЛАТУС ПЛЮС