бензовиндифлупир

препарати съдържащи само бензовиндифлупир

препарати съдържащи бензовиндифлупир и други активни вещества

    няма регистрирани такива