бентиаваликарб

препарати съдържащи само бентиаваликарб

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи бентиаваликарб и други активни вещества