беналаксил

препарати съдържащи само беналаксил

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи беналаксил и други активни вещества