Bacillus thuringiensis .var kurstaki

Препарати съдържащи само Bacillus thuringiensis .var kurstaki

Препарати съдържащи Bacillus thuringiensis .var kurstaki и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Bacillus thuringiensis .var kurstaki и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Бадем Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Броколи Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Вишна Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червей БЕЛТИРУЛ
Прасковен клонков молец БЕЛТИРУЛ
Пръстенотворка БЕЛТИРУЛ
Розена листозавивачка БЕЛТИРУЛ
Декоративни растения Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Сребристо точкова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Домати Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Нощенки БЕЛТИРУЛ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Дюля Бяла американска пеперуда ДИПЕЛ 2 Х
Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Малка зимна педомерка ФОРЕЙ 48 Б
Зеле Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ 2 Х ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ 2 Х ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Кайсия Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червей ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Прасковен клонков молец ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Пръстенотворка БЕЛТИРУЛ
Розена листозавивачка БЕЛТИРУЛ
Карфиол Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Краставици Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Нощенки БЕЛТИРУЛ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Круша Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Листозавивачки ДИПЕЛ ДФ
Малка зимна педомерка ФОРЕЙ 48 Б
Ябълков плодов червей ДИПЕЛ ДФ
Лоза Еднопоясен гроздов молец ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Шарен гроздов молец ДИПЕЛ 2 Х ФОРЕЙ 48 Б ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Маруля Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Нощенки БЕЛТИРУЛ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Маслина Маслинов костилков пробивач ДИПЕЛ ДФ
Орех Бяла американска пеперуда ДИПЕЛ 2 Х
Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Ориз Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Памук Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Патладжан Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Пипер Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Нощенки БЕЛТИРУЛ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Праз Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Праскова Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червей ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Малка зимна педомерка ФОРЕЙ 48 Б
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Прасковен клонков молец ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Пръстенотворка БЕЛТИРУЛ
Розена листозавивачка БЕЛТИРУЛ
Пъпеш Бяла зелева пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Дяволска пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Зелев молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Репна пеперуда ДИПЕЛ ДФ
Слива Бяла американска пеперуда ДИПЕЛ 2 Х
Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червей ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Малка зимна педомерка ФОРЕЙ 48 Б
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Прасковен клонков молец ДИПЕЛ ДФ БЕЛТИРУЛ
Пръстенотворка БЕЛТИРУЛ
Розена листозавивачка БЕЛТИРУЛ
Тиквичка Нощенки БЕЛТИРУЛ
Тютюн Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Фасул Гамозначна нощенка ДИПЕЛ ДФ
Доматен миниращ молец ДИПЕЛ ДФ
Зелева нощенка ДИПЕЛ ДФ
Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Царевица Памукова нощенка ДИПЕЛ ДФ
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Череша Бяла американска пеперуда ДИПЕЛ 2 Х
Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червей ДИПЕЛ ДФ
Малка зимна педомерка ФОРЕЙ 48 Б
Пеперуди ДИПЕЛ ДФ
Прасковен клонков молец ДИПЕЛ ДФ
Ябълка Бяла американска пеперуда ДИПЕЛ 2 Х
Гъботворка ДИПЕЛ 2 Х
Златозадка ДИПЕЛ 2 Х
Листозавивачки ДИПЕЛ ДФ
Малка зимна педомерка ФОРЕЙ 48 Б
Ябълков плодов червей ДИПЕЛ ДФ
Ягода Нощенки БЕЛТИРУЛ