bacillus thuringiensis .var kurstaki

препарати съдържащи само bacillus thuringiensis .var kurstaki

препарати съдържащи bacillus thuringiensis .var kurstaki и други активни вещества

    няма регистрирани такива