Trichoderma harzianum

Препарати съдържащи само Trichoderma harzianum

Препарати съдържащи Trichoderma harzianum и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Trichoderma harzianum и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Броколи Rhizoctonia spp ТРИАНУМ Г
Грах Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Декоративни растения Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Rhizoctonia spp ТРИАНУМ Г
Sclerotinia spp ТРИАНУМ Г
Домати Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Зеле Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Rhizoctonia spp ТРИАНУМ Г
Зелен фасул Pythium spp ТРИАНУМ Г
Карфиол Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Rhizoctonia spp ТРИАНУМ Г
Краставици Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Къпина Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Лоза Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Лук Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Малина Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Маруля Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Rhizoctonia spp ТРИАНУМ Г
Морков Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Пипер Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Праз Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Пъпеш Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Роза Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Rhizoctonia spp ТРИАНУМ Г
Sclerotinia spp ТРИАНУМ Г
Ряпа Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Фасул Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Целина Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г
Ягода Fusarium spp ТРИАНУМ Г
Pythium spp ТРИАНУМ Г