Saccharomyces cerevisiae

Препарати съдържащи само Saccharomyces cerevisiae

Препарати съдържащи Saccharomyces cerevisiae и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Saccharomyces cerevisiae и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бамя Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Боровинка Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Домати Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Склеротиния ЖУЛИЕТА®
Кайсия Кафяво гниене ЖУЛИЕТА®
Къпина Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Лоза Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Малина Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Патладжан Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Пипер Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Склеротиния ЖУЛИЕТА®
Праскова Кафяво гниене ЖУЛИЕТА®
Слива Кафяво гниене ЖУЛИЕТА®
Ягода Сиво гниене ЖУЛИЕТА®
Склеротиния ЖУЛИЕТА®