Pythium oligandrum M1

Препарати съдържащи само Pythium oligandrum M1

Препарати съдържащи Pythium oligandrum M1 и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Pythium oligandrum M1 и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ
Зелен фасул Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ
Краставици Брашнеста мана ПОЛИВЕРСУМ
Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ
Лоза Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ
Патладжан Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ
Пипер Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ
Тиквичка Брашнеста мана ПОЛИВЕРСУМ
Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ
Ягода Сиво гниене ПОЛИВЕРСУМ