Ламинарин

Препарати съдържащи само Ламинарин

Препарати съдържащи Ламинарин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Ламинарин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Дюля Антракноза ЙОДУС
Огнен пригор ЙОДУС
Струпясване ЙОДУС
Ечемик Брашнеста мана ВАКСИПЛАНТ
Хелминтоспориоза ВАКСИПЛАНТ
Круша Антракноза ЙОДУС
Огнен пригор ЙОДУС
Струпясване ЙОДУС
Лоза Брашнеста мана ЙОДУС
Маруля Мана ЙОДУС
Мушмула Антракноза ЙОДУС
Огнен пригор ЙОДУС
Струпясване ЙОДУС
Пшеница Брашнеста мана ВАКСИПЛАНТ
Септориоза ВАКСИПЛАНТ
Ябълка Антракноза ЙОДУС
Огнен пригор ЙОДУС
Струпясване ЙОДУС
Ягода Брашнеста мана ЙОДУС
Сиво гниене ЙОДУС