Фенпироксимат

Препарати съдържащи само Фенпироксимат

Препарати съдържащи Фенпироксимат и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенпироксимат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Краставици Обикновен паяжинообразуващ акар ДАНИТРОН 5 СК
Лоза Жълт лозов акар ДАНИТРОН 5 СК
Роза Червенокафяв оранжериен акар ДАНИТРОН 5 СК
Ябълка Червен овощен акар ДАНИТРОН 5 СК