COS-OGA

Препарати съдържащи само COS-OGA

Препарати съдържащи COS-OGA и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество COS-OGA и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Брашнеста мана ФИТОСЕВ
Краставици Брашнеста мана ФИТОСЕВ
Лоза Брашнеста мана ФИТОСЕВ
Мана ФИТОСЕВ
Пипер Брашнеста мана ФИТОСЕВ
Тиквичка Брашнеста мана ФИТОСЕВ