Beauveria bassiana щам ATCC 74040

препарати съдържащи само Beauveria bassiana щам ATCC 74040

препарати съдържащи Beauveria bassiana щам ATCC 74040 и други активни вещества

    няма регистрирани такива